O Autorze

Pastor Wilhelm Busch urodził się 27. kwietnia 1897 r. w Elberfeld jako syn pastora dra Wilhelma Buscha. Jego matka Johanna zd. Kullen, pochodziła ze Szwabii, z Dettingen-Hülben (na pd.od Stuttgartu), z rodziny ukształtowanej nauczaniem pietystycznym. Po maturze Wilhelm Busch służył jako młody lejtnant podczas I. wojny światowej. W tym czasie zderzył się z doświadczeniem śmierci towarzyszy broni oraz przyszedł do żywego poznania Jezusa Chrystusa. Po wojnie studiował teologię ewangelicką na uniwersytecie w Tübingen, po czym odbył półroczny staż jako wikary w Gellershagen (k. Bielefeld). Tam poznał swoją późniejszą żonę Emilię („Emmi”). Następnie głosił kazania w Bielefeld, a od 1924 r. został pastorem w okręgu górniczym w Essen. W latach 1929-1962 działał w Essen z wielką radością jako pastor młodzieży. Miejscem jego głoszenia w tym czasie był założony przez jego poprzednika, pastora Wilhelma Weigle, dom „Weigle-Haus” w Essen, gdzie wygłaszał znane w Niemczech i na całym świecie kazania ewangelizacyjne. W czasie Trzeciej Rzeszy z powodu odważnego głoszenia oraz wiary wielokrotnie trafiał do więzienia. Wprawdzie od roku 1962 przeszedł na emeryturę, lecz nadal niestrudzenie podróżował i służył Panu, głosząc Dobrą Nowinę. Zmarł 20.czerwca 1966 w szpitalu w Lubece (Lübeck) podczas drogi powrotnej z tygodnia ewangelizacyjnego w Sassnitz na wyspie Rugii (Rügen). Pastor Wilhelm Busch stał się jednym z najbardziej budujących i poczytnych pisarzy XX w. Jego kazania i wykłady inspirują nas aż do dzisiaj.

Źródło: http://www.erweckungsprediger.de/busch/pastor_wilhelm_busch.htm
Tłumaczyła: Ewa Rzempała